Sunday, May 11, 2014

Paalam AgaSa mundong ibabaw ay kay daling mawala ng munting buhay na ating hiniram sa MayLalang. Hindi rin natin masasabi kung kailan at kung papaano natin mapanghahawakan kung kailan natin gustong manatili sa mundong ito.

Ang tanging sigurado ay ngayon. Ngayon tayo ay buhay, ngayon tayo ay gumagalaw, at ngayon tayo ay kapiling pa ng ating mahal sa buhay at mga kaibigan o sila natin.

Ang bukod tanging magagawa natin ay magnilay, magbabang-loob at sa tuwina ay magpasalamat sa Poong Maykapal sa lahat ng biyayang kanyang ipinagkaloob at higit sa lahat sa buhay at pagkakataong nakakapiling pa natin ang isa't-isa. Humingi ng tawad at magpasalamat sa isa't-isa.

Sa iyo Aga, salamat at nagkaroon kami ng pagkakataong makasama ka sa isang climb. Salamat sa mga ngiti at tulong mo sa aming lahat. Nawa'y mapatawad ka ng Poon at tanggapin ka Nya sa Kanyang kaharian at kasamang mabuhay magpakailanman. Kasama ng lahat ng mga santo at mga anghel sa langit, ni Mariang birhen, San Jose, hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus, Amen!

No comments:

Post a Comment